Dealul Lempeș

  • Dealul Lempeș a fost declarat arie protejată de interes național, rezervație naturală de tip botanic, începând cu anul 2000.
  • Rezervația Naturală Dealul Lempeș are o suprafață totală de 274,5 hectare și o altitudine maximă de 704 metri.
  • Flora rezervației este constituită din arbori (stejar, gorun, carpen, paltin de munte, pin negru s.a.), arbuști (păducel, mojdrean, alun, corn, sânger s.a.), specii vegetale de stepă, specii floristice.
  • Fauna rezervației cuprinde mamifere (cerb, căprioară, mistreț, vulpe, pisică sălbatică, veveriță), păsări (șorecar comun, corb, acvilă pitică, mierlă, pupăză s.a.), reptile, amfibieni, insecte.
  • Condițiile climatice ale zonei sunt favorabile pentru două specii rare de flori: Rușcuța de Primăvară și Laleaua Pestriță.
  • Legenda lui Hannes – Se spune că în urmă cu câteva sute de ani, în apropiere de Dealul Lempeș, trăia un voinic pe nume Hannes. Acesta locuia într-o colibă modestă, undeva la marginea satului Bod. În ograda lui, Hannes avea un cocoș foarte agresiv care deseori sărea la oamenii ce îl vizitau și de multe ori îi rănea. Sătul de isprăvile înaripatului, Hannes hotărăște să scape de el, dar în momentul în care s-a apropiat cu cuțitul, cocoșul i-a sărit direct în față și i-a scos ochii. Orbit, strigând de durere, Hannes rătăcește prin împrejurimi până pe Dealul Lempeș, unde se așează pe iarbă și rămâne acolo pentru totdeauna, transformându-se în piatră. De atunci a rămas vorbă în zonă că atunci când cocoșul cântă noaptea, piatra lui Hannes se întoarce de pe o parte pe alta.
  • Rușcuța de primăvară, floarea născută din lacrimi – Se spune că această specie rară de floare, întâlnită și pe Dealul Lempeș, este născută din lacrimile lui Iisus, răstignit pe cruce. Această floare de culoare galbenă, înflorește întodeauna în preajma Paștelui, încercând parcă să confirme legenda.

călătorește în siguranță

prețuiește locul

trăiește momentul

trăiește activ

încearcă noi experiențe

învată zi de zi mai mult

Distribuie